Эх, үрсийн дэлгүүр

Цэс Брэндүүд

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН БАРИМТ:

Хэрэглэгчийн захиалсан бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүнд хамаарах зураасан код /bar code/ бүхий татварын баримтыг МИНУ-ЭХ ҮРСИЙН ДЭЛГҮҮР бэлтгэж, худалдан авагчийн бүртгэлтэй цахим хаягаар илгээнэ.

1. Захиалсан бүтээгдэхүүний үнийн дүн болон хүргэлтийн үнийн дүнд хамаарах зураасан код бүхий НӨАТ-н баримтыг Монгол Айдия компани хэрэглэгчийн и-мэйл хаягаар илгээнэ.  

2. Хэрэглэгч бараа хүлээн авсан баримтыг хүргэгчээс заавал авна.

Нийтэлсэн: 2016/03/29 02:41:57
Online